Контакти

Ако имате въпроси за събитията, свързани с Fashion Week Bulgaria, може да ни пишете на e-mail: fashionweek@camaramoda.bg или да използвате формата по-долу.

Национална камара за мода на България
България, Пловдив 4000
ул. Братя Пулиеви 3
Тел: +359 32 62 09 29
Мобилен: +359 879 455 788
И-мейл: office@camaramoda.bg
www.camaramoda.bg
 camaramodalogo National Fashion Chamber of Bulgaria
Bulgaria, Plovdiv 4000
3 Bratya Poulievi str.
Tel: +359 32 62 09 29
Mobil: +359 879 455 788
E-mail: office@camaramoda.bg
www.camaramoda.bg
Европейски Моден Съвет
Представителство България, Пловдив 4000
ул. Братя Пулиеви 3
Тел: +359 32 62 09 29
Мобилен: +359 879 455 788
И-мейл: bulgaria@europeanfashioncouncil.eu
www.europeanfashioncouncil.eu
 EruopeanFashionCauncil Europen Fashion Cauncil
Headquarters Bulgaria, Plovdiv 4000
3 Poulievi brothers str., Kapana
Tel: +359 32 62 09 29
Mobil: +359 879 455 788
E-mail: bulgaria@europeanfashioncouncil.eu
www.europeanfashioncouncil.eu

Име / Name:

И-мейл / E-mail:

Относно / About:

Съобщение / Message: